werkwijze

Ik manipuleer en maak ruimtes en objecten, in dienst van mens en samenleving, vanuit een gedefinieerde, herleide oorsprong en aard.
De specifieke inhoud van iedere opdracht of stelling daagt mij telkens weer uit om te speuren naar aanknopingspunten voor die verrassend doeltreffende beeldtaal.
Perceptie wordt gekanteld, vanzelfsprekendheden omgegooid en plaats gemaakt voor naïeve, onbevangen interpretaties. Hiermee wordt het hedendaagse handelen in een fris kader en een breder blikveld geplaatst.
Dus geen klatergoud, toeters en bellen die de kern verdonkeremanen.
De volharding waarop ik omga met beeld, typografie, kleur en positionering draagt bij tot een homogene identiteit van product en ruimte.

© 2018 boybastiaans