vocabulaire

Het is zeker niet mijn intentie om niet ingewijde lieden, vanuit een arrogante elitaire mentaliteit, te vermoeien met vakjargon.
Helaas schiet mijn dagelijkse woordenschat hier en daar tekort en ontkom ik niet aan het koeterwaals.
Daarom volgt hieronder een woordenlijst voor jouw, maar ook voor mijn eigen begrip.

 • architectonisch

  bouwkunstig en bouwkundig

 • architectuur

  De architectuur steunt op drie principes: schoonheid, stevigheid en bruikbaarheid. Architectuur kan worden omschreven als de balans tussen deze drie elementen, waarbij niet één de ander overheerst.

 • concept

  plan, begrip, denkbeeld, schets, idee, ontwerp, toonbeeld, voorlopige formulering.

 • consistentie

  het vrij zijn van innerlijke tegenspraak.

 • conventioneel

  conservatief, traditioneel, gebruikelijk

 • display

  schap, tafel of standaard voor specifiek artikel

 • dynamisch

  veranderlijk, beweeglijk, met veel vaart

 • ethiek

  moraalwetenschap, het nadenken over wat wel en wat niet zou mogen, wat wel en niet goed of verantwoord is

 • fascilitair

  ondersteunende voorzieningen

 • expertise

  kennis en kundigheid, deskundigheid

 • imaginair

  verondersteld denkbeeldig

 • mentaal

  innerlijk, verstandelijk, geestelijk, psychisch

 • materieel

  gebruiksvoorwerpen, machines en gereedschappen, fysiek, lichamelijk, outillage

 • perceptie

  waarneming, de wijze waarop wij een subjectief beeld vormen van een objectieve werkelijkheid

 • productie

  het toevoegen van waarde, gebruikswaarde en of emotionele waarde, door het veranderen van de fysieke toestand van producten om daarmee voor de mens de gewenste eigenschappen (of de perceptie van die eigenschappen) te verkrijgen of te behouden. wanneer in de productie de fysieke toestand, verschijningsvorm, van een product wordt veranderd verkrijgt het product ook andere eigenschappen.

 • prototype

  oermodel, een voorbeeld van een uiteindelijk product, waarin een deel van de functionaliteit reeds gerealiseerd is, een eerste model van een product, handgemaakt of via Rapid Prototyping, waarmee optredende krachten, de werking of passing van onderdelen wordt getest en de productie wordt voorbereid.

 • rekwisiet

  voorwerp,toneelattribuut

 • smoel

  gezicht, aangezicht, gelaat, melis, tronie, muil, porem, smoelwerk

 • vocabulaire

  begrippenlijst, woordenschat, kenmerkenlijst

 • vormgeving

  het tot een bepaalde vorm brengen, compositie, ontwerpen

© 2018 boybastiaans